Шумен

Шумен

8 района със значителен потенциален риск от наводнение в област Шумен

12:13  | Елица Борисова  |  0

От общо 45 района със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район" в област Шумен попадат 8 района със заплаха от реки с обща дължина около 200 километра, информира Десислава Консулова, директор на Басейнова ...