Свищовски ученици преписаха История славянобългарска
Свищовски ученици преписаха История славянобългарска / netinfo

Ученици от  свищовското СОУ „Цветан Радославов” преписаха „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. В инициативата, подета от началната учителка Христинела Тодорова, се включиха 54 деца от 1-ви до 4-ти клас. Общо около 170 са  преписаните страници , като една част от тях  са преписвани  в часовете, а друга, като домашно упражнение. Преписът е в кожена подвързия със златни буквии е дарен на библиотеката в Първо българско читалище „Еленка и Кирил Аврамови”. В начало на преписа са изписани имената на децата, участвали в инициативата, а след списъка е поместено и тяхното послание към идните поколения, в което се казва: „Решихме да продължим делото на Софроний, да препишем „Историята” и така да допринесем с нещо за развитието на българската култура”. Учениците направиха преписа за около три месеца. „История слявянобългарска”  на Паисий Хилендарски, написана през 1762г. започва с думите  „Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно”. Така започва и преписът на учениците от СОУ „Цветан Радославов” Преписът ще бъде съхраняван в читалищната библиотека  при ръкописите и старопечатите от предосвобожденски фонд, наред с черновата и беловата на паисиевата „История славянобългарска”, първият й препис от Софроний Врачански и първото преработено печатно издание от 1844г., озаглавено „Царственик” на Христаки Павлович.