Варна може да остане без мобилни комуникации, плашат оператори
Варна може да остане без мобилни комуникации, плашат оператори / netinfo

Съществува реална възможност голяма част от Варна да остане без мобилни комуникации след решението на Общинския съвет на града за премахване на базовите станции за мобилна комуникация в отстояние на по-малко от 300 метра от учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки, детски гради, ясли и детски площадки. Това смятат трите мобилни оператора в България.

Според тях изпълнението на решението ще направи невъзможна работата на мобилните мрежи в голяма част от града, за което мобилните оператори са информирали кмета на града и членовете на Общинския съвет в началото на месеца. Спирането на мобилните  комуникации  би довело до непредсказуеми финансови загуби за граждани, фирми  и обществени институции, включително общински, ще направи недостъпни телефоните за спешни случаи, включително номер 112 през мобилните мрежи, ще възпрепятства работата на органите на полицията, пожарната и „Гражданска защита” в града и ще наруши ежедневието на стотици хиляди граждани и посетители на Варна, се казва в единно становище на операторите.

Въвеждането на мерките, предвидени в решението, ще доведе и  до значителни усложнения във връзка със задълженията на операторите, произтичащи от условията в техните лицензии, тъй като компаниите няма да могат да изпълняват задълженията си към потребителите. Мобилните оператори са готови да окажат пълно съдействие на Община Варна, на регулаторните и контролните органи, за да може с общи усилия да бъдат спестени затрудненията, неудобствата и недоволството на жителите и гостите на Варна. Освен това операторите си запазват правото да  защитят интересите на своите клиенти и своите акционери със всички предвидени от закона средства.

Базовите станции  и други съоръжения на мобилните оператори в цялата страна се монтират и ескплоатират при строго спазване на съответните правила, не застрашават здравето на гражданите и са под постоянния контрол на упълномощените държавни институции, твърдят от Мобилтел.

С цел да бъдат разсеяни притесненията  сред обществото Мобилтел, GLOBUL и VIVACOM са разработили обща Комуникационна стратегия за информиране на обществото за безопасността на съоръженията, принципите на работа на мобилните мрежи, действащите нормативи в тази област в България и най-добрите европейски и световни практики. Документът следва препоръката на премиера Бойко Борисов за конкретни мерки за информиране на обществото по темата.

За изпълнение на целите в стратегията трите оператора  ще инвестират първоначално 200 000 лева. Тя включва мащабна разяснителна кампания, която ще бъде организирана в партньорство с държавните институции и ще продължи до края на 2011 година. Документът предвижда публични контролни замервания на електромагнитни излъчвания на произволно избрани антени в близост до жилищни сгради, детски градини, болници и училища в разлни градове, сред които и Варна.

На 17-тото си заседание варненските общински съветници решиха да се извърши проверка на излъчватели на електроматнитни полета в срок от три месеца.

До 30 дни от приемане на решението мобилните телефонни оператори трябва да представят схема с монтираните излъчватели на енергия, разположени на територията на Община Варна, както и техническите им данни. Трябва да бъдат определени и защитни зони, в които поставянето на излъчватели да бъде забранено, решиха още общинарите.