Най-добрият начин да се чувстваме енергични и свежи на работното си място е да се наспим добре през нощта. Какво се случва обаче, ако сме се отдали на забавления в малките часове, увлекли сме се пред екрана с филм или просто сме страдали от безсъние? Когато работният ден предстои да започне, а ние едва си държим очите отворени, има няколко прости трика, с които можем да се разсъним.
Най-добрият начин да се чувстваме енергични и свежи на работното си място е да се наспим добре през нощта. Какво се случва обаче, ако сме се отдали на забавления в малките часове, увлекли сме се пред екрана с филм или просто сме страдали от безсъние? Когато работният ден предстои да започне, а ние едва си държим очите отворени, има няколко прости трика, с които можем да се разсъним. / Thinkstockphotos
По размер на средната работна заплата за 2016 г. област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната, сочат данните на Териоториалното статистическо бюро. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) - 15 658 лв., а с най-ниско е област Видин - 7 522 лева.

В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2016 г. е 9 026 лв., при 11 379 лв. средно за страната.

Статистика: Шуменско на десето място в страната по средна заплата с 875 лв.

През 2016 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2015 г. с 6.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 29.0% и „Култура, спорт и развлечения” - с 10.9%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство” - с 21.9%.

В областта средната годишна работна заплата през 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.5% спрямо 2015 г., а в частния сектор - с 6.0%.
 
С колко пари изкарваме деня?

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.1 хил. души, което представлява близо 1.9% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2015 г. броят на наетите в областта намалява с 0.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо във „Финансови и застрахователни дейности” - с 5.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 16.4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.4% и „Други дейности“ - с 6.3%.

Проблем ли е намирането на работа в Шуменско?

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ - 29.7%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 14.1%; „Образование“ - 10.3%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 8.0%; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 6.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2016 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 723.3 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.