/ netinfo
„Класна стая по толерантност” се нарича инициативата на три десетокласнички от МГ „Баба Тонка”-Русе. Идеята на Мария Маринова, Галена Петкова и Велика Русева е да променят нагласата на младите хора, които не приемат ромския етнос в обществото. Мотото на тяхната инициатива, която е част от обучението им по „Гражданско образование”, са думите на Сократ:

Повече от 200 ученици се включиха в програма „Русезнание“

„Във всеки човек има Слънце, позволете му да грее!”. Трите възпитанички на МГ „Баба Тонка”, заедно с техния учител по обществени науки и гражданско образование Миглена Дамянова, работят с ученици от пети клас в ОУ „Братя Миладинови” в града. С тях се срещат всяка седмица, в рамките на един учебен час.

Темите на занятията, които преминават по метода „ученици обучават ученици” са в три направления: - часове, в които помагат на учениците да се подготвят по различните предмети. Те включват анализиране на литературни текстове, есе на тема „Какво е за мен приятелството?”, здравно- образователни беседи, отбелязване на Националния празник на България и др.;

Кои са най-четящите деца на РБ "Л. Каравелов" (СНИМКИ)

- часове със социално значими теми - „Моят Аз в Интернет”-безопасно сърфиране в Internet, театрална работилница, дискусия за полезността да продължиш образованието, хобита, беседи за кариерно ориентиране на младите хора, „Семейството –традиции, бъдеще, перспективи” и др.; - занимания по интереси - „Ден на танца”, логически игри, шах, спортни игри, екскурзия в покрайнините на Русе, „Как празнуваме?”

– отбелязване на различни празници, свързани с двата етноса. Целта, която си поставят авторите на инициативата е осъзнаване необходимостта от промяна на отношението към ромите. Чрез занимания, игри и интерактивни уроци, изнесени от тях, те искат да мотивират децата от малцинствата да продължат образованието си, да намерят своите силни страни и да разкрият потенциала си. Инициативата ще приключи в края на учебната година, със събитие под надслов „Толерантен ли си, значи си OК”.