Административен съд, Русе
Административен съд, Русе / DarikNews
С „Ден на отворените врати“ Административен съд – Русе отбелязва 140-годишнината от учредяването и приемането на Търновската конституция. По традиция програмата на информационната кампания стартира в 10.00 ч. с демонстрация на системата за случайно разпределение на делата. Малко по-късно ще бъде презентирана вътрешноорганизационната дейност на институцията, както и услугите, които предоставя при обслужването на граждани. С всяка година интересът на студенти и ученици към работата на Административния съд и функциите на съдебната система нараства. Тази година освен представители на ПГИУ „Елиас Канети“ и АЕГ „Гео Милев“ към кампанията се присъединяват и ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“. В 10.30 ч. гостите на съда ще имат възможност да присъстват в открити съдебни заседания, а от 13.00 ч. в съдебна зала № 3 (ет. 2) ще бъде представен симулативен административен процес, съвместно със студенти от Юридическия факултет на Русенския университет. „140 години Търновска конституция – 140 години правова държава“ е темата на предвидената в програмата среща-разговор на магистрати и преподаватели от катедра „Публичноправни науки” на Русенския университет с ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“. Началото на дискусията е от 15.00 ч. в Тържествената зала на съда.