Проверете си срока на валидност в личните документи. Близо 1 000 чужденци с адресна регистрация в Кюстендил
Проверете си срока на валидност в личните документи. Близо 1 000 чужденци с адресна регистрация в Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

7 285 лични карти и 5 891 паспорти е издала група "Български документи за самоличност" към ОД МВР- Кюстендил, от началото на 2013 година. Всички български лични документи подлежат на връщане в поделението на МВР, което ги е издало, след изтичане на срока им на валидност.
От началото на тази година до 31 август, 983-ма са чужденците получили българско гражданство, които са адресно регистрирани в Кюстендилска област. За същия период на миналата година те са били 952-ма.
Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да плащат и чрез пос терминално устройство в ОДМВР и районните управления.
Съгласно Закона за българските лични документи всеки български гражданин, който живее на територията на страната е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14- годишна възраст да поиска издаване на лична карта. Заявленията за издаване на лична карта на непълнолетни лица се подават лично и в присъствието на родител или настойник, който полага подпис в заявлението.
Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно.