/ Дарик Русе, Искра Георгиева
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2018 г. е 28, а новопостроените жилища в тях са 42, съобщават от статистиката. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са с 15 повече, или със 115.4%, а жилищата в тях се увеличават с 13, или с 44.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 64.3%, а с тухлена - 35.7%.

Област Добрич е на седмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Най-много са те в областите Пловдив - 89 сгради с 290 жилища в тях, Бургас - 70 сгради с 249 жилища, и Варна - 67 сгради с 349 жилища.

Откриват първия саниран блок в Добрич

В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (35.7%), следват тези с две стаи (31.0%), а най-нисък е делът на жилищата с пет, шест и повече стаи, съответно по - 2.4% 
 
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич нараства от 95.0 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 105.6 кв. м през същото тримесечие на 2018 година. В страната средната полезна площ се увеличава от 89.3 кв. м на 96.6 кв. м за разглеждания период.

Област Добрич е дванадесета сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 258.0 кв. м, и Търговище - 240.5 кв. м, а най-малка - в областите Плевен - 73.3 кв. м, и Враца - 79.0 кв. метра.