60 природни обекта от двата бряга на Дунав - в общ туристически маршрут

/ Дарик радио
60 природни-туристически обекта от двата бряга на река Дунав са включени в общ трансграничен туристически маршрут. Той  е създаден от експерти, в рамките на трансграничния проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт маршрут - Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния- България". Проектът е реализиран през последните две години от АДО „Дунав“ - България и партньор - Фондация „Жива природа“ (гр. Кълъраш).

Изработването на маршрута е резултат от осем публични дискусии, стъпвайки върху разбирането, че развитието на екотуризма е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият съхранени природни ценности: водни обекти и влажни зони със специфични екосистеми; паркове, които предлагат възможности за различни форми на природен туризъм; защитени местности и природни забележителности. Това заяви по време на заключителната конференция днес Мария Цанкова, изпълнителен директор на АДО “Дунав". 

Дунавските общини са припознали развитието на туризма като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище е основен извод от работата по троекта, допълни Цанкова, а думите й бяха подкрепени от Тихомир Борачев, зам.-кмет на Община Силистра. Общината е част от маршрута, благодарение на Биосферен парк “Сребърна”, който през 2017 година бе обявен и сертифициран от 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет към Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО за биосферен парк.

Наред със създаването на трансграничен туристически продукт, в рамките на проекта са  разработени две общи стратегии за устойчивото му развитие и за представянето на маршрута на вътрешния и външния пазари, което пък ще допринесе за увеличаване на броя на туристите в региона. Предстои сформиране на Комитет за управление на стратегиите. За проекта ще бъде създаден сайт и филм и ще бъде пуснато мобилно приложение.