Община Бургас  ще плаща 5 млн.лв за укрити доходи
Община Бургас ще плаща 5 млн.лв за укрити доходи / netinfo

5 млн лв за укрити доходи от общински дейности и данъчни нарушения ще плаща Община Бургас. 2 845 000 лв.  без лихвите е сумата за данъчните актове за скритите доходи открити при ревизии за периода 2000- 2003 г. С лихвите сумата нараства към днешна дата на 4 млн. 800 хил.лв.
Задълженията са за неплатени данъци върху печалбата, за укрити и недекларирани доходи. Сред нарушенията са:  укрити доходи от наем на имущество в общинското предприятие „Общински имоти”, от наеми на „Общински пазари”, от реклама, от наеми за паркинг места в „Спортни имоти”, от продажбата на парцели, терени и жилища, на тръжни документи и гаранции за изпълнени договори и др. Решението на ВАС е връчено днес на новия кмет Димитър Николов. То е окончателно и не подлежи на обжалване
Дължимата от сума не е заложена в бюджет 2007. Тя трябва да влезе в бюджет 2008 и по този начин да се ограничат каквито и да е разходи за благоустройството на Бургас- съобщават от новата администрация.

Тепърва предстои да излязат и резултати от ревизии на община Бургас за периода 2003-2007 г. Извън дължимите данъчни задължения стана ясно, че общината дължи още: близо 2 млн. лв. към асфалтиращите фирми, заради направено извънредно задание от бившия кмет Йоан Костадинов , както и 978 000 над гласуваната сума от 3 млн лева от общинския съвет за покрива на Летния театър.

Кметът Димитър Николов свиква довечера спешна сбирка на новия екип, на която да се обсъди изход от ситуацията. Не е изключено да бъде свикана и извънредна сесия на общинския съвет.