/ iStock/Getty Images
Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност съвместно започнаха обществена консултация относно бъдещето на политиката на Европейския съюз за Арктика, съобщи пресслужбата на ЕК.

Консултацията ще даде начало на широк дебат за политиката на ЕС за Арктика в условията на нови предизвикателства и възможности, както и за амбициите на ЕС в рамките на Европейския зелен пакт. Консултацията има за цел да събере отзиви за силните и слабите страни на съществуващата политика с оглед на евентуално изготвяне на актуализиран подход.

Върховният представител/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел заяви: "Арктическият регион е бързо развиваща се граница в международните отношения. Изменението на климата драстично преобразява региона и увеличава геополитическото му значение, като все повече страни съзират нови стратегически и икономически възможности в Далечния север.

Трябва да се уверим, че Арктическият регион ще остане район с ниско напрежение и мирно сътрудничество, където проблемите се решават чрез конструктивен диалог. Европейският съюз трябва е напълно подготвен да се справи ефективно с новата динамика в съответствие с нашите интереси и ценности."

Виргиниюс Синкявичюс, член на Комисията, отговарящ за околната среда, океаните и рибарството, заяви: " Каквото се случва в Арктика, не остава в Арктика. То засяга всички нас. ЕС трябва да има водеща роля с ясна и съгласувана политика за Арктика, с която да преодолее предизвикателствата в идните години. Привличането на широк спектър от експертни познания и становища чрез консултация ще ни съдейства да подготвим силна стратегия за региона."

Консултацията ще спомогне да се преразгледа ролята на ЕС във въпросите, свързани с Арктика; да се актуализират трите приоритета от настоящото Съвместно съобщение за интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика и действията по него; да се очертаят евентуални нови области на политиката, които да бъдат разработени.

Основните цели за региона са борбата с изменението на климата и неговото въздействие, както и опазването на околната среда. Друг приоритет за ЕС е насърчаването на устойчивото развитие в Арктика в полза на живеещите там, включително коренното население. За тази цел е необходимо непрекъснато да усъвършенстваме познанията си за извършващите се промени в Арктическия регион, както и да набележим устойчиви решения. В основата на подхода на ЕС към Арктика са науката, иновациите и силната подкрепа за многостранното сътрудничество.
БТА