/ ThinkStock/Getty Images
Коалите могат да изчезнат до 2050 година в американския щат Нов Южен Уелс, ако правителството не предприеме спешни мерки за опазването на вида и неговия хабитат, предава Ройтерс.

Агенцията цитира изводите от едногодишната работа на парламентарна анкетна комисия. Тя установи, че обезлесяването заради освобождаването на нови земеделски площи, развитието на градската среда и миннодобивната промишленост са били главните фактори за загубата на хабитат за животните от Нов Южен Уелс.

Това смаляване на средата на обитание за представителите на фауната в този най-населен австралийски щат се наблюдава от няколко десетилетия. Фатални обаче за животинските видове са били избухналите напоследък горски пожари, породени от продължителното засушаване, които бяха напълно овладени едва в началото на годината. Те са причинили разрушаването на една четвърт от естествения хабитат на животните в щата, като на места загубите са възлезли на 81 процента.

В доклада на анкетната комисия от 311 страници се казва, че единствената възможност следващите генерации австралийци да видят живеещи на свобода коали в щата, е да бъдат спазени нейните препоръки и да бъдат предприети незабавни мерки. Те са 42 на брой, сред които фигурират спешно преброяване на тези животни, приотизирането на опазването им при планираното разширяване на градските зони и засилване финансирането на проектите, свързани с опазването на дивата природа.
БТА