/ thinkstock
Броят на новообразуваните от Европейската комисия наказателни процедури срещу България намалява през миналата година. Това сочи годишният доклад за прилагането на европейското законодателство, представен днес. 

Габриел: Иска ми се България да се пребори за силен ресор в следващата ЕК

Миналата година срещу нашата страна са били открити 18 нови процедури и това е най-малкият брой от 2014 г. насам. За сравнение през 2014 г. са били открити 41 процедури, през 2015 г. - 20, през 2016 г. - 27 и през 2017 г. - 26, показват данните. Миналата година срещу нашата страна е имало 60 неприключили процедури, половината от които са били за бавно въвеждане на европейското право в националните закони.

ЦИК обяви имената на 17-те евродепутати

От новооткритите процедури срещу нашата страна най-много (по четири) са свързани с данъчното облагане и митниците, и с миграцията и вътрешните работи. По три процедури има в областите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството; на правосъдието и потребителите; на здравеопазването и безопасността на храните. По две са процедурите в областите на превозите, далекосъобщенията, околната среда, финансовата стабилност и финансовите услуги. 
БТА