/ БГНЕС
Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Майчин дом" изрази благодарност за дарените контейнери за еднократна употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Изпълнителният директор на болницата проф. д-р Иван Костов е изразил своята признателност към МОСВ, чрез което дарителят "Пиринпласт" АД е предоставил 500 контейнера на болничното заведение. В благодарственото писмо д-р Костов е отбелязал, че дарението ще позволи на екипа на болницата да работи в значително по-защитена среда в ситуацията на извънредно положение.

Миналата седмица "Пиринпласт" АД е направило дарение от общо 5000 контейнера за еднократна употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци, които са разпределени между няколко болнични заведения, в които се лекуват заразени с COVID-19. Дарението се доставя чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ на ВМА, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", "Майчин дом", Медицинския институт на МВР, УМБАЛ "Пирогов" и болници в Източна България.