/ БГНЕС
На 26 февруари информационната система "Интрастат" ще бъде спряна и няма да има достъп от Електронни услуги за период от 12 до 18 часа, съобщи Националната агенция за приходите (НАП).

Това се налага поради внедряване на нови модули и промяна в някои от съществуващи функционалности, които основно ще бъдат използвани от служителите на НАП. За Интрастат операторите няма да има промяна в начина на подаване и работата със системата, се посочва в съобщението.

В тази връзка системата временно няма да функционира за потребители-служители и Интрастат оператори.

Интрастат е система за събиране на статистическа информация за вътрешнообщностната търговия със стоки между държави членки на Европейския съюз.