Глобалното влияние на САЩ ще намалее през следващите 20 г.

Глобалното влияние на САЩ ще намалее през следващите 20 г.
Глобалното влияние на САЩ ще намалее през следващите 20 г. / netinfo

Икономическото и политическото влияние на САЩ ще намалее през следващите две десетилетия, а светът ще стане по-опасен, се казва в доклад на Съвета за национално разузнаване на САЩ.

В анализа на Съвета за национално разузнаване, озаглавен "Глобалните тенденции: 2025", се казва, че сегашната финансова криза на Уолстрийт е началото на глобално икономическо "пребалансиране".

По отношение на САЩ докладът е по-песимистичен, отколкото предишните анализи, които се правят на всеки пет години. Според американското разузнаване, въпреки че САЩ ще останат най-силната държава, Вашингтон ще губи доминиращите си позиции, включително и военните.

В доклада се казва, че глобалното затопляне ще бъде почувствано и се прогнозира, че в следващите двайсет години ще се увеличи рискът от международен конфликт заради недостига на ресурси като вода, храна и енергийни ресурси.

В анализа се посочва, че международната система, създадена след края на Втората световна война, на практика изцяло ще се промени към 2025 година вследствие на появата на нови държави на политическата сцена, на глобализацията на икономиката, на преместването на богатствата от Запад на Изток и на увеличаващото се влияние на недържавните структури.

Увеличава се и вероятността от войни между държавите, като основни фактори за това са увеличаването на населението на планетата и климатичните промени.

Според доклада към 2025 година Русия може да спечели най-много от всички от повишаването на температурата на земята, вследствие на което ще се улесни достъпът до арктическия шелф, където има големи находища на природен газ и петрол.