ЕК
ЕК / Thinkstock/Getty Images
ЕК настоява България да подобри прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата, да приложи новите правила за данните на пътниците, както и да приложи законодателството за киберсигурността.

Европейската комисия съобщи, че изпраща допълнително официално уведомително писмо на България заради постоянни пропуски при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата.

С директивите за птиците и за местообитанията се установява мрежа на равнище ЕС от защитени зони "Натура 2000". В тези зони може да се извършват икономически дейности, ако няма неблагоприятно въздействие върху целостта им. В България общото въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по "Натура 2000" постоянно не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е били разрешено, независимо от наличието на такава заплаха, се посочва в съобщението.

планина Рила
БГНЕС

Проблемът бе установен за първи път преди 10 години и въпреки че оттогава България е предприела някои мерки за решаването му, този проблем продължава да съществува и ЕК редовно получава оплаквания за планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки. Затова комисията е решила да изпрати допълнително официално уведомително писмо на България, като предоставя на страната срок от два месеца за отговор.

Европейската комисия съобщи още, че е решила да изпрати официални уведомителни писма на Австрия, България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Франция и Чехия затова, че не са съобщили за приемането на национално законодателство за цялостното прилагане на правилата за резервационните данни на пътниците.

Държавите в ЕС трябваше да въведат правилата до 25 май. Резервационните данни се отнасят до информацията, предоставяна от пътниците на въздушните превозвачи при купуването на билет и регистрирането за полет. Тези данни може да включват информация като име на пътника, дати и маршрут на пътуването, номер на мястото в самолета, багаж, данни за обратна връзка и използвани платежни средства. Правилата изискват държавите да създадат национална система за събирането, оценката и обмена на тези данни за целите на правоприлагането.

летище пътници силуети
Gulliver/Getty Images

Обработването на данните е средство за борба с тероризма и тежките престъпления, и помага за проследяването на подозрителни начини на пътуване и за установяването на възможни престъпници и терористи, включително онези, които преди това не са били известни на властите, се посочва в съобщението. Посочените държави разполагат с два месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо, като след изтичането на този срок ЕК може да обмисли възможността за изпращане на мотивирани становища. Комисията ще продължи да предлага подкрепа и да предоставя насоки на онези държави, които все още не са завършили работата по въвеждането на правилата, се допълва в съобщението.

ЕК настоява още България и други държави в ЕС да приложат законодателството за киберсигурността. Официални уведомителни писма са изпратени до 17 държави от ЕС, сред които и България, за да осигури пълното прилагане в националното законодателство на правилата в областта на киберсигурността.

хакери
ThinkStock/Getty Images

С директивата за мрежова и информационна сигурност се цели да се постигне еднакво високо равнище на сигурност на мрежите и информационните системи в ЕС чрез развитие на националните способности в областта на киберсигурността, увеличаване на сътрудничеството и въвеждане на задължения за съобщаване на инциденти за операторите на основни услуги и доставчиците на цифрови услуги. Държавите в ЕС трябваше да въведат тези правила в националното си законодателство до 9 май тази година, уточнява ЕК.
БТА