България ЕК
България ЕК / iStock/Getty Images
Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официално уведомително писмо до България с искане за правилно прилагане на основните изисквания за безопасност и радиационна защита.

Държавите от ЕС трябваше да въведат европейските правила до 6 февруари 2018 г., но ЕК намира, че нашата страна все още не е приложила правилно някои изисквания. Европейските правила засягат готовността за действия при извънредни събития и бяха променени след аварията в АЕЦ-Фукушима. България разполага с два месеца, за да направи нужните промени, иначе ЕК може да реши да продължи с наказателната процедура.

България отново настоя ЕК да вземе мерки заради смущенията на зърнения пазар

Комисията изпраща до нашата страна, както и до Ирландия, Полша и Румъния, уведомителни писма за това, че не са представили дългосрочни стратегии за управлението на енергийния съюз и за действията за опазване на околната среда. ЕС цели до 2050 г. да постигне незамърсяваща икономика, с междинна цел за намаляване на отделянето на парникови газове с поне 55 на сто до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Предвиждаше се държавите да изготвят до 1 януари 2020 г. първите дългосрочни стратегии за поне 30 години напред и нови стратегии на всеки 10 години след това. Досега четирите посочени страни не са представили необходимите данни и получават срок от два месеца за отговор.

Комисията призова България, Кипър, Гърция, Литва, Румъния и Словакия да осъвременят картите, свързани с опасностите от наводнения. Картите трябва да покриват географските райони, които може да бъдат наводнени, както и възможните неблагоприятни последици. Тези карти са в основата при изготвянето на планове за предотвратяване на наводнения, се уточнява в съобщението.

ЕК очаква България да приложи правилата за цифровизация в дружественото право

Тазгодишните наводнения в България, както и катастрофалните наводнения в Германия и Белгия през юли 2021 г., показват нарастващото значение на оценката на опасностите при настъпващите промени в природата, отчита ЕК. Държавите от ЕС трябваше да нанесат промените до 22 март 2020 г., но посочените страни не са спазили този срок. Комисията изпрати официални уведомителни писма през февруари, но не са последвали действия. ЕК днес дава срок от два месеца за отговор и предупреждава, че може да реши да отнесе случаите до Съда на ЕС.
 
БТА