/ iStock/Getty Images
Едва 9 държави от ЕС са подали досега плановете си за възстановяване на икономиката от пандемията, съобщи говорителка на Европейската комисия.

Днешната дата е само предварителен срок за изпращането на документите. До днес завършени планове са изпратили Германия, Гърция, Франция, Словакия, Португалия, Дания, Испания, Латвия и Люксембург.

ЕК: Някои страни от ЕС ще изпуснат крайния срок през април за възстановителните си планове

Говорителката на ЕК поясни, че самите страни са тези, които взимат решението кога са готови да представят плановете си. След това може да са нужни няколко месеца, преди парите да започнат да бъдат отпускани.

В бюджета на ЕС до 2027 г. са предвидени 750 милиарда евро за възстановяване на европейската икономика. Предвижда се 390 милиарда евро да бъдат предоставени като безвъзмездна помощ, а останалите 360 милиарда евро да бъдат заеми, изтеглени от финансовите пазари и с падежи до края на 2058 година.
БТА