/ iStock/Getty Images
Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова информира началниците на регионалните управления на образованието - РУО, че във връзка с организирането на държавните зрелостни изпити в 12-и клас за придобиване на средно образование и на националното външно оценяване след седми клас, в МОН е получено писмо от доц. д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор. За писмото с препоръките информират от РУО.

Близо 49 хил. ученици са подали заявления за явяване на държавен зрелостен изпит

Писмото от доц. Ангел Кунчев е до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, като в него се отправят препоръки за предстоящите държавни зрелостни изпити на 1 и 3 юни, и за националното външно оценяване на 15 и 17 юни.

"В случай, че по време на изпита се установи ученик с внезапно проявени симптоми на остри респираторни болести и повишена температура, същият следва да бъде изведен от класната стая, в която се провежда изпита и изолиран в друга стая, където по преценка на медицинския специалист в училището и в зависимост от тежестта на клиничните симптоми може да приключи провеждането на изпита", се казва в препоръките.

И се уточнява, че "ще бъдат уведомени родителите на ученика за осигуряване на извозването със самостоятелен транспорт и организирането на консултация с личния лекар на ученика".

"Ако здравословното състояние на ученика е тежко, директорът на учебното заведение следва да се свърже с Центъра за спешна медицинска помощ и отново да уведоми родителите на ученика", се казва в препоръките на държавния здравен инспектор.

Електронно образование и по време на грипни ваканции

Той отбелязва, че "националното външно оценяване за седми клас и държавните зрелостни изпити за 12-и клас са от изключително значение и важност за учениците, и е възможна проява на клинични симптоми, провокирани от съпътстващото емоционално напрежение".

Трябва да се отчете и фактът, че в настоящия сезон се обострят алергични състояния, чиято клинична проява силно наподобява тази на остри респираторни болести. В заключение, независимо от причините за възникване на клинични оплаквания и в контекста на COVID-19, следва с отговорност да се подхожда към всяко заболяло дете и да се предприемат действия за опазване, както на неговото здраве, така и на здравето на околните, се отбелязва в препоръките за изпитите на доц. д-р Ангел Кунчев.
БТА