Отстраняваме една несправедливост, която е била допусната в миналото, ощетила е болница „Пирогов“ и до днес причинява затруднения на пациентите от лечебното заведение. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на днешното извънредно правителствено заседание. 

Премиерът изтъкна решението на кабинета от сряда, съгласно което беше променен статутът на имоти от публична в частна държавна собственост и бяха внесени като непарична вноска в капитала на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД.

Директорът на лечебното заведение проф. Асен Балтов напомни, че през 1997 година при обособяването на „Пирогов“ като търговско дружество част от имотите, прилежащи към болницата, не са й били прехвърлени. 

„Това беше проблем през цялото време. Благодаря за целесъобразното и справедливо решение“, заяви проф. Балтов. 

Директорът на „Пирогов“ изтъкна, че имотите ще бъдат използвани за довършване на модернизацията на лечебното заведение. 

Проф. Балтов: Коронавирусната инфекция е катализатор на хроничните заболявания (ВИДЕО)


„Може да бъде направено по-мащабно разпределение на площта с цел още по-добрата организация на медицинските грижи“, добави още проф. Балтов. 

Ще има възможност също болницата да изгради външна аварийна противопожарна стълба и съоръжение за достъпна среда на хора с увреждания към евакуационната стълба.