/ iStock/Getty Images
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Наредбата за продуктова такса за превозвачите.

Съгласно текстовете при регистрация на ТИР-ове и автобуси (моторни превозни средства от категориите M2 и N2, и M3 и N3) трябваше да се заплащат продуктови такси на рециклиране. Отменените разпоредби засягаха автобуси за превоз на пътници над 8 места, както и за моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари над 3,5 тона.

Редовните автобусни линии без тол такса?

Според върховните магистрати отменените тестове влизат в пряко противоречие с други закони. Размерът на таксата трябва да е определен по нормативнорегулиран и обоснован метод, а в случая липсва всякаква информация относно механизма за определянето на продуктовата такса, пише съдът в мотивите си.

Решението не е окончателно.
БТА