зъболекар
зъболекар / iStock/Getty Images
Министерският съвет прие Решение за приемане на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в България. Програмата ще е с времеви обхват 2021-2025 г.

Тя е продължение на действаща в периода 2015 - 2020 г. Националната програма. Целта е трайно подобряване на оралното здраве на децата до 18-годишна възраст. Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.

Продължаването на програмата за следващ петгодишен период ще
даде възможност за повишаване информираността на населението за профилактика на оралните заболявания и подобряване знанията и уменията на децата за опазване на оралното им здраве, както и до по-нататъшно намаляване разпространението на зъбния кариес, при възрастовите групи с извършено силанизиране.