Стартира процесът по подготовка на програма България-Румъния 2021-2027

/ iStock/Getty Images
Напредъкът в изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за 2018 г. беше отчетен на единадесетото заседание на Комитета за нейното наблюдение, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
 
Заседанието е било ръководено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която е приветствала добрите темпове на изпълнение, високата разпознаваемост на програмата сред бенефициентите и реализираните успешни проекти в полза на гражданите в региона. Като ключов момент е определена 2019 година, в която се анализира текущото изпълнение и се оформя визията за бъдещия програмен период 2021-2027.
 
Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020 е с общ ресурс 258,5 млн. евро. Средствата се инвестират в проекти, които целят да насърчат развитието на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България и на Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш в Румъния. До момента са сключени 164 договора за субсидия на обща стойност малко над 254 млн. eвро, като 58 проекта вече са изпълнени.
 
След заседанието се е провела първата среща на Съвместната работна група за разработване на бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България за периода 2021-2027 г.
 
Работата й стартира с отчитане на развитието и ползите от установеното сътрудничество в граничния регион. Заместник-министър Николова е приканила членовете на работната група да използват научените уроци от настоящия период.
 
Реализирането на интегрирани проекти е било посочено като възможност за преодоляване на небалансираното развитие на регионите, което продължава да се наблюдава независимо от направените до момента инвестиции. Прилагането на стратегически подход за програмен период 2021-2027 г., който отчита специфичните нужди и потенциал на регионите, ще осигури по-ясното фокусиране на инвестициите и видимост на постигнатите резултати, е отбелязала Николова.
 
Както през настоящия, така и през следващия програмен период се очаква програмата да подкрепи дейности, допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Малки и средни предприятия биха могли да се финансират чрез фонд за малки проекти, с което ще се осигури по-целенасочена подкрепа за икономическото развитие с реален ефект върху бизнеса, сподели регионалният заместник-министър.
 
Регионалната политика ще следва съобразяване с нуждите на регионите, като проектните идеи се съгласуват предварително в контекста на тяхната обвързаност с инвестициите по останалите програми и стратегическите планове на регионите
БТА