Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проекта на План за възстановяване и устойчивост на България. Заседанието на социалните партньори ще се проведе онлайн. 

В плана за обособени четири стълба с еднакъв ресурс  - това са „Иновативна“, „Зелена“, „Свързана“ и „Справедлива“ България. 

Целта на Националния план е да подпомогне икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията. Според част от бизнеса това е безпрецедентна възможност за подобряване на социално-икономическата среда у нас. 

А според синдикатите до края на годината трябва да бъдат формулирани най-важните приоритети и как да бъде използвано заделеното финансиране.