/ пресцентър, МВР
От началото на месец август съвместни екипи на полицията и пожарната проверяват за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в природните паркове, вилните зони, обособените места за пикници, заслони, еко пътеки, хижи, къмпинги, туристически обекти, както и земеделски производители. На много от инспектираните места се включват и екипи на горските стопанства и националните паркове.

Кампанията е част от превантивните мерки, предприети от служителите на вътрешното министерство, за минимизиране на рисковете от възникване на големи и сложни пожари, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Следят дали се спазват правилата за пожарна безопасност
пресцентър, МВР

До този момент са извършени 5014 проверки, съставени са 35 акта за установени административни нарушения, като половината от тях са за палене на суха растителност и растителни отпадъци.

Съществен е броят на нарушенията, свързани с неосигурени противопожарни ивици, които да отделят площи с житни култури от автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа. Част от съставените актове са за опалване на стърнища, както иза извършване на огневи работи на места, необорудвани с необходимите средства за първоначално гасене. Наложени са санкции и на туристи за палене на огън на открито.

Според статистиката за последните две седмици са възникнали 43 пожара в горското стопанство и 176 пожара в селското стопанство.