Серен диоксид над нормите е измерен в Гълъбово
Серен диоксид над нормите е измерен в Гълъбово / DarikNews.bg, архив

Наднормени стойности на серен диоксид са измерени вчера в Гълъбово, сочат данните от бюлетина за качеството на атмосферния въздух, публикуван в интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда.

Измерените превишения на средночасовата норма са 2,8 пъти, на средноденонощната норма - 1,07 пъти. Според експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора причина за превишенията е "наслагване на емисии от ТЕЦ в комплекса "Марица-Изток", без да се посочва конкретен източник.

Превишение на нормите за серен диоксид в Гълъбово имаше и на 16 февруари - 1,26 пъти над средночасовата норма.

Наднормено запрашаване на въздуха вчера е измерено в 12 града в страната. Стойностите са между 1,03 и 1,88 пъти над средноденонощната норма, като най-високи са в Русе, при измервателната станция "Възраждане".