Разработка от 36 страници публикува Стратегическият съвет към президента на републиката
Разработка от 36 страници публикува Стратегическият съвет към президента на републиката / iStock/Getty Images
Обществото ни се нуждае от промяна на управленския модел и оздравяване на отношенията между гражданите и държавата, се казва в съобщение към медиите на пресслужбата на президента на Република България по повод разработката от 36 страници на Стратегическия съвет към президента на Република България.

„Това е основният извод от продължилото няколкомесечно обществено  обсъждане на проекта за Национален стратегически документ на България, представен на три етапа от Стратегическият съвет към президента“, отбелязват от президентството.

„В резултат на обществената дискусия и след отчитане на направените предложения Стратегическият съвет предоставя на вниманието на гражданите цялостното съдържание на предложения проект за „За отговорно управление с участие на гражданите“.
 
Борисов: Президентът да каже кои пари да спрем - на полицаи или на учители (ВИДЕО)

В проекта се посочва, че дори данните, потвърдени официално от правителството в анализ, свързан с подготовката на национален стратегически документ до 2030 г., отчитат редица негативни и крайно тревожни тенденции към 2020 г. - като  висока смъртност, лош здравен статус на нацията; ниска раждаемост; висока емиграция на трудоспособно население; задълбочаващи се дефицити в качеството на образованието и професионалните компетентности,  духовността и възпитанието; драстични и нарастващи социални неравенства, бедност и изключване.

Населението на страната продължава да намалява и към края на 2019 г. за пръв път в следвоенната история спадна под 7 млн. души, регистрирайки около 7 процента кумулативен спад за последния десетгодишен период, а прогнозите на НСИ сочат, че за 2020-2080 г. населението ще се стопи с 30%.

Според стратегическия съвет Националната програма за развитие България 2020 не е осъществила целите и приоритетите си заради начина на подготовката и реализацията на документа, свързани с дълбоки, системни дефекти на модела на управление на държавата и на отношенията между държавата и гражданите.
 
Изборите не са на 28 март заради смяната на времето, каза главсекът на президента

„Политическото и властово статукво, т.е. наложеният и упорито защитаван неприемлив начин на управление на държавата, се превръща в препятствие за дългосрочното развитие на страната ни. Затова реализацията на националната държавническа стратегия предполага осигуряване на предварителна предпоставка - дълбоко реформиране на държавата, най-вече на модела, по който се получава и упражнява властта“, подчертава Стратегическият съвет към президента на Република България.
 
„Незабавно трябва да се отговори на очакванията на българското общество за осигуряване на  честни и свободни избори и ефективен следизборен контрол. Органите, които трябва да следят за недопускане и отстраняване на нарушенията на изборните права на гражданите, да бъдат заставени да прилагат единен стандарт и да прекратят прикриването на такива нарушения. Същото важи за масираната партийно-политическа употреба на администрацията за изборни цели.
 
Теди Москов: На 1 април щеше най-добре да са изборите (ВИДЕО)


За да се преодолеят негативните процеси в страната, са откроени няколко цели: поетапно забавяне и овладяване на демографската криза; подобряване на качеството на националния човешки потенциал (чрез повишаване на образоваността, квалификацията, мотивацията за трудова реализация на българите); устойчиво интелигентно икономическо развитие, основано на наука и иновации и на качествено подобрена среда за бизнес и предприемачество, но подчинено на ценностния приоритет на човешкото развитие и на съвременни екологични стандарти“, изброяват от Стратегическия съвет.
 
Стратегическият съвет подчертава, че за да не останат предложените промени добри пожелания, основната част от измененията в модела на управление трябва да бъдат подкрепени с конституционни и законови промени, гарантиращи ефективното прилагане на модела на основата на гореописаните принципи. Нужни са солидни гаранции, че всеки, който е получил власт от гражданите, ще я упражнява по задължителни стандарти, ще се отчита и ще носи реална отговорност“, пожелават от Стратегическия съвет на президента.