/ IStock
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе въззивна жалба срещу решението на съда от 16.02.2021 г., с което е постановен отказ за прекратяване на регистрацията на сдружение с нестопанска цел БНС-Еделвайс, съобщиха от прокуратурата.

Прокуратурата поиска забраната на БНС, организатори на Луковмарш (СНИМКИ)

СГП иска от Апелативен съд-София град да отмени решението на първата инстанция като неправилно и незаконосъобразно и постановено след неправилна преценка и анализ на събраните по делото доказателства. Изложени са и мотиви за това.

Съдът решава през октомври дали да прекрати регистрацията на БНС-Еделвайс

СГП намира, че дейността на БНС-Еделвайс е противоконституционна, различава се от декларираното в устава, като целите и дейностите се ползват за прикритие на действително целящи действия, насочени към разпалване на расова, етническа и религиозна вражда, а съдът не е направил необходимото да сравни съдържанието на устава с практическата дейност на самата партия.

Предстои насрочване на делото на втора инстанция.