/ iStock/Getty Images
Върховната административна прокуратура откри нарушения в редица общини, касаещи застрояване, опазване и др. на озеленените площи, съобщиха от държавното обвинение.
 
Случаите са установени при проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските съвети.

Увеличават се жалбите на граждани срещу свръхзастрояване, докладва обмудсманът
 
Нарушения, с които са въведени различни режими в сравнение със законите, са открити в 157 подзаконови актове, сред които действащите наредби в общини: Пловдив, Варна, Велико Търново, Плевен, Русе, Сливен, Благоевград, Враца, Кюстендил, Кърджали, Перник, Силистра, Търговище, Монтана, Созопол, Поморие, Царево, Трявна, Казанлък, Девин, Ботевград, Троян, Димитровград, Асеновград, Сапарева баня, Тетевен, Драгоман, Доспат, Свиленград, Минерални бани, Оряхово, Горна Оряховица, Симеоновград, Харманли, Доспат, Тополовград и др.
 
Към настоящия момент, във връзка с образуваните преписки са подадени над 100 протести до административните съдилища.

Засякоха незаконна автоморга в Хасково

Разкрити са случаи, в които от местните органи на власт се допуска в обществените паркове и градини да се разполагат кафенета, сладкарници и други покрити обекти, в съществено противоречие със Закона за устройство на територията. Нарушения са констатирани и по отношение разрешената площ на преместваемите обекти, които могат да се поставят в озеленените площи. В други подзаконови актове са открити предвидени незаконосъобразни възможности за промяна предназначението на съществуващите озелени площи.
 
Открити са още и нарушение при въвеждане на санкции, които са несъобразени със: Закона за движение по пътищата при паркиране на пътни превозни средства в паркове и градини; със Закона за управление на отпадъците при замърсяване на озеленените площи; със Закона за ветеринарномедицинската дейност при неспазване на забраните за извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник, както и за разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци и т. н.

Бившият министър Валентин Василев за строежа на Алепу: Това е престъпление
 
Установени са още и разпоредби, с които се дава възможност кметове на общини да овластяват други лица да издават наказателни постановления, чрез които се налагат санкции за нарушения.
БТА