/ БГНЕС, архив
На редовно заседание на правителството днес се очаква то да приеме Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и да определи съоръжение, за което се събира такса по Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища, съобщи пресслужбата на кабинета.

Обновяват списъка на защитените от държавата специалности

Министрите ще приемат актуализирани списъци със защитените от държавата специалности от професии и със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 г.

Очаква се кабинетът да приеме Национален план от инициативи за отбелязване на 15-ата годишнина от членството на България в НАТО и 70-ата годишнина от създаването на организацията на Северноатлантическия договор. В дневния ред на заседанието на правителството са и промени в Постановление 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.
 

Владислав Горанов Министерски съвет
БГНЕС, архив


Кабинетът ще одобри проект на Закон за защита на търговската тайна, както и промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

Министрите ще одобрят проект на Споразумение между правителствата на България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик и ще приемат Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018-2020 г.