/ Георги Димитров
Парламентът удължи работното си време до приемане на т.7 от дневния ред - доклад за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства свързани с прилагане на специални разузнавателни средства.

Това е вторият опит за удължаване на последното за 46-то НС пленарно заседание.

По-рано Мария Капон от ИБГНИ предложи депутатите да заседават днес до изчерпване на програмата си - доклад за дейността на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години и проект на решение по доклада.
БТА