Нови програми ще подпомагат развитието на образованието през 2018 г.

/ ThinkStock/Getty Images
По програма „Заедно за всяко дете“ ще се подпомагат екипите, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система, съобщиха от просветното ведомство. Тя е нова, а бюджетът ѝ е 450 хил. лева.

Министерството разработи още 12 програми, които ще подпомагат развитието на образованието през 2018 година.
 
С грижа за всеки ученик“ предвижда 2 млн. лева да бъдат отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението.
 
Разширява се обхватът на програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в която са разработени три нови модула.
 
100 хил. лева са предвидени за посещения на музеи. 1,7 млн. лева - за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, а с близо 3 млн. лева ще се осигуряват шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците.
 
Проектите на 13-те програми са публикувани на сайта на образователното ведомство, а бележки и становища по тях могат да се изпращат до 6 април.