Министерство на земеделието: Няма постъпили сигнали за наводнени земи в Бургаско

/ БГНЕС, архив
Няма постъпили сигнали в „Гражданска защита“, областна земеделска служба „Бургас“ и „Напоителни системи“ за наводнени земеделски земи в бургаските села Извор, Присад, Зидарово, Вършилово и Димчево.
 
Не са подавани и искания за констатиране на щети и обезщетения.
 
От Министерството на земеделието опровергават публикации в електронни медии за унищожени хиляди декари с посеви в Бургаско.
 
Ситуацията в цялата страна се наблюдава непрекъснато от служителите на общинските земеделски служби за предприемане на адекватни и навременни мерки.
 
По данни на „Напоителни системи“ ЕАД към момента обстановката в страната се нормализира, няма опасност за земеделските земи, инфраструктурата и населените места.
 
Възстановена е дигата до моста при село Иново, област Видин.