Комисията за защита на конкуренцията безусловно разреши сделката по придобиване на едноличен контрол върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и дъщерните му дружества от страна на „Юнайтед Медия“
Комисията за защита на конкуренцията безусловно разреши сделката по придобиване на едноличен контрол върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и дъщерните му дружества от страна на „Юнайтед Медия“ / NOVA
В публикувано днес решение, Комисията за защита на конкуренцията безусловно разреши сделката по придобиване на едноличен контрол върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и дъщерните му дружества от страна на „Юнайтед Медия“.

Въз основа на извършената оценка Комисията прие, че концентрацията няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение и не би могла да породи антиконкурентни ефекти.

В решението си КЗК постанови, че предвид процесите на дигитализация, телевизионната индустрия функционира в условията на силно развиваща се технологична среда и се характеризира с наличието на множество пазарни участници, които се намират в сложни взаимоотношения помежду си и са в постоянна конкуренция.