/ БГНЕС
Общо приходите на лечебните заведения към 31 декември 2018 г. са 1 332 362 хил. лв., при 1 258 575 хил. лв. за 2017 г. Увеличението е със 73 787 хил. лв. или с 5,86%. Това заявява здравният министър Кирил Ананиев в отговор на депутатски въпрос за финансовото състояние на лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества с държавни участие в капитала.

Разходите към 31 декември 2018 г. са 1 332 274 хил. лв., при разходи спрямо 2017 г. в размер на 1 283 714 хил. лв. Увеличението на разходите е с 48 560 хил. лв. или с 3,78%. Темпът на нарастване на приходите за анализирания период надвишава темпа на увеличение на разходите, което се дължи на наложената от здравното министерство стриктна финансова дисциплина, включваща строг контрол на разходната част, допълва Ананиев.

Той уточнява, че в тази връзка към 31 декември 2018 г. общо 37 лечебни заведения за болнична помощ с над 50% държавно участие в капитала регистрират положителен текущ финансов резултат, при общо 27 търговски дружества за предходната 2017 г.

Ананиев съобщава още, че по предварителни данни общо задълженията на лечебните заведения за болнична помощ с над 50% държавно участие в капитала към 31 декември 2018 г. са в размер на 446 669 хил. лв., при 465 575 хил. лв. за 2017 г., тоест задълженията намаляват с 18 906 хил. лв., или с 4,06%. Размерът на просрочените задължения през 2018 г. също намалява спрямо 2017 г. – към 31 декември 2018 г. лечебните заведения отчитат 125 920 хил. лв., при 152 238 хил. лв. през 2017 г. Намалението в абсолютна стойност е с 26 318 хил. лв., или с близо 17%, уточнява още Ананиев.
БГНЕС