/ БГНЕС
На редовното правителствено заседание министрите ще приемат план за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Ще бъде направен и отчет по плана за действие за изпълнение на стратегията за периода 2015-2016 г.

Близо 8% от българите попадат в графата "работещи бедни", живеят с 314 лв на месец

Дневният ред предвижда и да се гледа план за действие за 2017 г. в изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Каква трябва да бъде минималната заплата?

На заседанието на Министерски съвет ще бъде обсъден проект на постановление за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС. Ще бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г., а също така и на мнистерството на младежта и спорта за 2017 г.

Министрите ще одобрят и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по национална програма "Без свободен час". Ще бъдат разгледани и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища.
БГНЕС