7400 е броят на ВиК операторите, които ползват питейно-битово водоснабдяване. От тях 2960 нямат издадено разрешително. Веднага трябва да бъдат изпратени на прокуратурата. Знаем ги поименно.

Това заяви в Министерски съвет екоминистърът Емил Димитров след заседание на кабинета, предаде репортер на БГНЕС.

„Да оставим ли половин България без вода, за да изпълним закона? Хората не са виновни. Да разреша ли хората да си подадат оставките, защото те не искат да страдат за проблеми от 30 години, а някой е решил да ги вземе за изкупителна жертва и да се обучава по тях. Утре като се наредят всички да си подадат оставката, какво мога да направя, да я върна ли, да сложа моята“, попита министърът в отговор на журналистически въпрос.

Емил Димитров предупреди кметовете да не оскъпяват проекти за рекултивация на депа

"В петък, в 11:00 часа, директори на ВиК дружества идват да ми кажат какво искат", обяви министърът.

Министърът на околната среда Емил Димитров съобщи и че днес Министерският съвет е приел решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. По думите на министъра, това е било дълго отлагано решение, което обаче е било задължително за приемане. Министърът изтъкна, че заради силната поляризация по темата в обществото, е изтеглил спорните параграфи от законопроекта и с днешното решение на кабинета се приемат само онези от тях, които са от изключителна важност за държавата и са обсъждани вече със службите на ЕК.

С частичното приемане на законопроекта е направен компромис, който обаче ще даде възможност да се намерят решения за много от повдигнатите през годините въпроси за ефективното управление на мрежата "Натура 2000" в България и значително ще бъдат намалени рисковете от неблагоприятни последици за държавата, смята министърът.

Екоминистърът готов на оставка, дори само да му „намигне“ премиерът

По думите му, със своевременното приемане на законопроекта се поставя основата за решаване на няколко основни и отнемащи време въпроси - за сформиране и изграждане на капацитета на управленски структури, разработване и приемане на териториални планове за управление за всички 343 защитени зони, определящи специфични цели и мерки за опазване, обявяване на зоните за Общността като специални консервационни с включването на по-подборни цели на опазване за конкретните зони, изпълнение на заложените приоритети и ефективно изразходване на предвидените средства по оперативната програма "Околна среда" и други източници на финансиране.

Димитров информира, че от законопроекта отпадат текстове за предоставяне на т.нар. първични данни за местообитанията и видовете, премахването на отговорността на Националния съвет по биологично разнообразие по отношение на политиките по определяне на мрежата "Натура 2000", текстовете, водещи до спекулации, че ще се намали защитата на зоните от тази мрежа, изискванията за национална и регионална неправителствена правозащитна организация.

Министърът посочи, че така от общо 42 параграфа в предложенията за промени в Закона за биологичното разнообразие, напълно отпадат 13, един - частично, по 23 - няма бележки, и пет се запазват.
БГНЕС, БТА