/ ThinkStock/Getty Images
Правна комисия
98895
Правна комисия
  • Правна комисия
Правната комисия в парламента не успя да гласува промените в Закона за личните данни, защото се оказа, че те вече са гласувани в пленарна зала. По думите на председателя на комисията Данаил Кирилов това не било проблем, защото водещата комисия по законопроекта била вътрешната. Междувременно седемте присъстващи от общо 22-та членове на правната комисия приеха с пълно единодушие промени в закона за авторското право. Те се правят за улеснение на хората със заболявания, които не могат да четат по традиционния начин и освобождава издателите от нуждата да преговарят за авторски права, ако например отпечатват книга на брайловата азбука. Оказа се обаче, че и до момента не е имало особени пречки в това отношение, а промените се приемали само за да внесат повече сигурност.
 
7 от общо 22-мата членове на правната комисия приеха 3 законопроекта в рамките на минути на днешното си заседание. Най-важната първа точка със Закона за защита на личните данни обаче отпадна, защото се оказало, че вече минала на първо четене в пленарна зала по-рано през деня. Промените се правят във връзка с приетия еврорегламент за защита на личните данни, по-известен като GDPR и са свързани с приложението му у нас.

Чрез тях Комисията за защита на личните данни получи доста разширени правомощия, включително разследващи, корективни, правомощия за даване на разрешения и становища и правомощия за поддържане на публични и непублични регистри. По думите на председателя на комисията Данаил Кирилов нямало проблем, че законът не е минал през правната комисия, защото водеща по него била вътрешната.
 
За сметка на това 7-те души от правната комисия гласуваха промени в закона за авторското право. И те се правят във връзка с международно споразумение, известно като Маракешки международен договор. Той улеснява достъпа до книги на хората с определени заболявания, които не им позволяват да четат печатни издания. Промените освобождават издателите от това да уреждат авторски права, ако издават например аудио книга или книга, напечатана на брайловата азбука. По думите на директора на дир. Авторско право към Министерството на културата Мехти Меликов, особени трудности нямало и към момента. Маракешкият договор действал от години, а законодателните промени просто внасяли „сигурност в средата”.