/ ThinkStock/Getty Images
Агенцията "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласния път София-Кулата, преминаващ през Кресненското дефиле, съобщиха от АПИ. Четирите вида влечуги са шипобедрена и шипоопашата костенурка, ивичест и леопардов смок.

Ще се проследят популационните им тенденции и степента на изолация на субпопулациите, ако има такава, западно и източно от съществуващия път. Така ще се оцени реалната ефективност на предвидените дефрагментационни и преградни съоръжения след въвеждането в експлоатация на дясното платно на лот 3.2: Крупник-Кресна, от АМ "Струма", което ще преминава по съществуващото в момента трасе на пътя през Кресненския пролом. Изследванията ще се извършват в продължение на четири години.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 288 хил. лв. /с ДДС/. Средствата са осигурени от оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" /2014-2020 г./. Срокът за подаване на офертите е до 15 юли т. г.