Агенцията за социално подпомагане има нов заместник изпълнителен директор

/ ThinkStock/Getty Images
Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Румяна Петкова назначи днес за заместник изпълнителен директор на АСП Мая Василева. Това съобщиха от пресцентъра на АСП.
 
Досега Мая Василева е била началник на отдел "Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт" в Община Ловеч, където работи от 2004 г. насам на експертни и ръководни длъжности.
 
Новият заместник-изпълнителен директор на АСП Мая Василева притежава степен бакалавър от Медицински университет - Плевен, бакалавър "Социални дейности" и магистър по публична администрация с профил "Икономика и управление в публичния сектор" от Великотърновския университет "Св.св.Кирил и Методий".
 
Преминала е редица квалификационни курсове и специализации, свързани с подобряване на капацитета и качеството на предоставяните на населението социални услуги.
 
От 2016 г. е заместник-председател на Постоянната комисия по труда и социалната политика към Националното сдружение на общините в Република България и член на Постоянната комисия по здравеопазване.
 
През последните две години активно участва в работни групи към Министерството на труда и социалната политика за изготвяне на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и приетия през март тази година Закон за социалните услуги.
БТА