71 640 бебета са родени през 2005 г.
71 640 бебета са родени през 2005 г. / netinfo

По данни на Националния статически институт през 2005 г. в България са родени 71 640 деца, от които 71 075 или 99,2 на сто са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 1 189 деца.

От всички живородени през 2005 г. 36 478 са момчета, а 34 597 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 948 момичета. В градовете живородените деца са 52 280, а в селата - 18 795 деца, което означава, че на 1 000 души от градското население се падат 9,6 живородени деца, а на 1 000 души от селското население - 8,1 живородени деца.

През 2005 г. близо половината от живородените деца са извънбрачни. За 60 на сто от тях има данни за бащата. Останалите 40 на сто от извънбрачните деца са с неизвестен баща, което представлява близо 20 на сто от всички живородени деца.