71 640 бебета са родени през 2005 г.

71 640 бебета са родени през 2005 г.
71 640 бебета са родени през 2005 г.

По данни на Националния статически институт през 2005 г. в България са родени 71 640 деца, от които 71 075 или 99,2 на сто са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 1 189 деца.

От всички живородени през 2005 г. 36 478 са момчета, а 34 597 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 948 момичета. В градовете живородените деца са 52 280, а в селата - 18 795 деца, което означава, че на 1 000 души от градското население се падат 9,6 живородени деца, а на 1 000 души от селското население - 8,1 живородени деца.

През 2005 г. близо половината от живородените деца са извънбрачни. За 60 на сто от тях има данни за бащата. Останалите 40 на сто от извънбрачните деца са с неизвестен баща, което представлява близо 20 на сто от всички живородени деца.