Отрицателен данък искат синдикатите
Отрицателен данък искат синдикатите / снимка: Sofia Photo Agency
Да се въведе отрицателен данък за доходите между 250 и 400 лева предлагат от КНСБ, ако през 2008 година данъкът за физическите лица е плосък. Синдикатът настоява за запазване на необлагаемия минимум, според тях той трябва да е 250 лева. Толкова трябва да бъде и минималната работна заплата.

Въвеждането на отрицателен данък за най-ниските доходи от началото на следващата година е единият от вариантите, при който най-нискодоходните групи от населението няма да бъдат ощетени от плоския данък, категоричен е лидерът на КНСБ Желязко Христов.

Според синдиката такъв модел се прилага в скандинавските държави. Формулата, по която се изчислява е следната: от дохода на едно лице се изваждат дължимите осигурителни вноски. След това върху данъчната основа се смята дължимият данък. Налогът, който се получава не се внася в хазната, а с него се намаляват дължимите осигуровки и така размерът им се намалява. Това не означа, че човек ще се осигурява с по-ниска сума, а държавата ще доплаща разликата до реално дължимите осигурителни вноски, обясни заместник-председателят на КНСБ Пламен Димитров.

Другото предложение на синдиката е да се запази необлагаемият минимум, но да се увеличи на 250 лева. Толкова да бъде и минималната работна заплата за следващата година. Към това предложение се добавя и искането им – съотношението на осигурителните вноски, които се делят между работодател и работник, да останат същото като тази година – 65 към 35.

И в двата предложени варианта за въвеждане на плоския данък в хората с най-ниски доходи ще остане по-голям разполагаем доход от тазгодишния, категоричен е Пламен Димитров. Така при заплата от 350 лева със запазен необлагаем минимум от 250 лева, реалното увеличение ще е 20,09 лева. А ако бъде въведен отрицателен данък, ползата ще се увеличи на 32,13 лева. Според предложението на Министерски съвет хората с доходи от 350 лева догодина ще са на загуба с 10,03 лева.

Колко ще спечелят хората с по-ниски доходи, ако се въведе отрицателен данък за заплати от 250 до 400 лева или се запази необлагаем минимум от 250 лева.  

Доход

 

 

Отрицателен данък за доходи от 250 до 400 лв.

Със запазване на необлагаем минимум от 250 лв.

290 лв.

14,62 лв.

    13,22 лв.

       300 лв.

17,54 лв.

    14,36 лв.

       400 лв.

46,72 лв.

    25,82 лв. 

       460 лв.

32,69 лв.

     32.69 лв.

      1000 лв.

100,06 лв.

    100,06 лв.