Шумен

Град Шумен е основан преди 3200 години. Две са версиите за това откъде идва името на града. Според една Шумен идва от името на Цар Симеон Велики: Симеонис - Шимеонис - Шумен. Според втората произхожда от “шума” – т.е място с много гори.

От основаването си до XV в. градът е разположен в района на Шуменската крепост, която е представлявала сложен комплекс от укрепителни съоръжения, битови и култови сгради. След кръстоносния поход на Владислав Варненчик през 1444 г. Шумен е разрушен от турците и преместен на сегашното му място в подножието на Илчов скат.

Шумен е един от най-активните центрове на българското Възраждане. На 11 май 1813 г. в града за пръв път в България се чества Денят на Светите братя Кирил и Методий и се е състояло първото театрално представление. През 1828 г., също в Шумен, е основано първото килийно училище за девойки, а през 1856 г. - първото Девическо класно училище и първото читалище. Отново в Шумен е основан и първият български симфоничен оркестър.

Шумен е градът на един от най-обичаните български актьори – Тодор Колев. Там са родени още режисьорът Хачо Бояджиев и илюзионистът Астор.


Брой указателни табели по улиците и спирките - 5 т.

В Шумен има приблизително 500 табели с имена на улици и около 100 указателни. Подменени са 20% от табелитe.  Новите са двуезични и правилно изписани. Подмяната продължава и в момента.

На този етап табелите в града са достатъчно.

Наличие на апаратура за лечение на инфаркт - 6 т.

МБАЛ-Шумен има необходимата апаратура за неинвазивно лечение на остър инфаркт на миокарда  - ехокардиограф Алока 4000, мониторна система за наблюдение с монитор майка, както и оборудване за лечение за острите усложнения. Апаратурата е в много добро състояние.

МБАЛ-Шумен не разполага с катетеризационна лаборатория и ангиограф за интервенционално лечение на остър инфаркт на миокарда, поради тази причина пациентите се насочват към УМБАЛ „Света Марина" във Варна. Няма смъртни случаи заради липса на такъв вид  апаратура.

Наличие на кувьози (съвременни) в местното неонтологично отделение - 6 т.

В момента в неонатологично отделение на шуменската болница има пет съвременни кувьози - четири от 2008 г. и един, дарен през тази година. Очаква се да бъде закупен и още един съвременен кувьоз. Останалите осем кувьоза, с които разполага отделението са в различен стадий от експлоатация, често авариращи.

Нито едно високорисково новородено не е лишено от кувьоз. В изключително редки случаи (напр. близнаци или тризнаци) за кратко са поставяни по две новородени в един кувьоз. Отделението е едно от първите в страната, в които се провежда скрининг за ретинопатия на недоносените. За петнадесетгодишен период са установени поражения на зрението на три новородени, едно от които е със екстремно ниско тегло (0,900 кг), което не е получавало продължително кислород - при предозирането се е получило нарушение на зрението.

При другите две новородени не се касае за поражение от остаряла техника. Независимо от получените нови кувьози отделението се нуждае от преоборудване със съвременна и контролна апаратура за интензивно лечение на новородените според европейските изисквания.

Летище или близост до такова - възможност за вътрешни и международни полети - 1 т.

В Шумен няма действащо летище. Най-близкото е във град Варна, който се намира на  90 км.

Сексуална ориентация (толерантност) - 3 т.

Шумен е консервативен град по отношение на теми, свързани с различната сексуална ориентация. Няма НПО, която да разполага с данни колко са хората с хомосексуална ориентация в Шумен.

Преките наблюдения обаче сочат, че тези хора са изолирани и трудно разпознаваеми в обществото. Като цяло Шумен не е най-доброто място за провеждане на масови мероприятия от типа: гей паради и такива не се провеждат тук. Няма и заведения, в които да ходят само хомосексуалисти.

Въпреки, че шуменци са консервативни, те са толерантни към хората с различна сексуална ориентация и не се наблюдават някакви фрапиращи случаи на дискриминация спрямо тях.

Етническа ориентация (толерантност) - 5 т.

Шумен е градът, в който заедно живеят хора от много и различни етноси. Най-голямата малцинствена група е турската, следвана от ромската, арменската и еврейската. В Шумен има силно руско присъствие.

Вече в града има и заселили се англичани, португалци, испанци, китайци и др. Шумен се слави със своята етническа толерантност. От край време на почти всички официални празници могат да се видят деца облечени в традиционни български и турски носии, символ на етническата толерантност в града.

Брой университети и/или брой гимназии с изучавене на чужд език - 7 т.

В града има един университет - ШУ „Епископ Константин Преславски”. Той  продължава и обогатява мисията на създадения през 1879 г. Висш педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.
 
Днес Шуменският университет включва в структурата си пет учебни звена (четири факултета и Педагогически колеж), в които са обхванати основните области на класическата университетска наука в хуманитарното, природо-математическото и педагогическото направление. В Шумен се намира и един от Факултетите към Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново. Факултетът е по Противовъздушна отбрана, артилерия и компютърно информационни системи.

Тази година в Шумен бяха разкрити  и два частни колежа. В града има профилирана една гимназия с преподаване на чужди езици - ГПЧЕ „ Никола Вапцаров”. В нея и в останалите 19 училища в града са сформирани паралелки с преподаване на английски, немски, френски, италиански, руски и испански език, а в Средното общообразователно духовно училище „Нювваб” и арабски език.

Култура: брой киносалони, опера, концерти, фестивали, събития и т.н. - 6 т.

В града няма действаща опера, имаме си обаче театър - Драматично-куклен театър „Васил Друмев”, който е един от водещите в страната. Всяка година той е домакин на Друмеви театрални празници „Нова българска драма”. В Шумен има само един киносалон - „Херсон”, който не е много посещаван, тъй като е в много окаяно състояние. Шумен е град, чийто културен календар е много богат. Организират се различни културни мероприятия, в които често участват и чуждестранни представители.

Традиционно в града се отбелязват „Майските културни празници”. В дните от месец май се организират културни мероприятия , на 11 май - се отбелязва денят на Шумен. Също през май всяка година се провеждат и „Друмеви театрални празници”. По традиция гостуват театри от различни български градове, а от няколко години и от чужбина. На всяка четна година през месец октомври се провежда и „Карнавал на плодородието”. Съпътстващи карнавалното шествие са изложбите на предмети от естествени природни материали. Там се представят базари и търговски щандове. Идеята на карнавала е обвързана с местния поминък и отраслите, в които района има силни позиции – лозарство, винарство и др.

В града се провеждат още Национален конкурс за пианисти и цигулари “П. Владигеров”, Ученически национални хорови празници, Възстановка на битката за Шуменската крепост, Национални детски празници, международен фестивал “Приказки за деца и от деца “Братя Грим”. В града всяка година гостуват и културните празници „Албена”.

Убийства и самоубийства на глава от населението - 6 т.

През миналата година от полицията са регистрирали едно убийство в Шумен, т.е. 0,000011 на глава от населението. Самоубийствата са общо седем - 0,000073 на глава от населението.

Брой взломни кражби на глава от населението - 7 т.

Броят на  взломните кражби през миналата година е общо 146, т.е. на глава от населението (95 035 души) 0,0015.

Кражби на автомобили - 5 т.

Броят на откраднатите автомобили в Шумен през 2008 г. е 22.

Безработица (процент) - 5 т.

По последни данни от месец юли равнището на безработицата в град Шумен е 5,6%, което е с 0,15% по-високо от предходния месец. Тогава е било - 5,45%. Регистрираните безработни лица в Шумен са 2812 души, което е със 74 повече в сравнение с месец юли. През същия период на 2008 г. равнището на безработицата в града е било по-ниско - 3,78, това е с 1,67% по-ниско от данните за тази година.

Регистрираните безработни лица за същия период на 2008 г. също са били по-малко 1897. Видно е от цифрите, че безработицата в Шумен се е увеличила, една от причините за това безспорно е икономическата криза. Най-засегнатите отрасли  са строителството и преработващата промишленост.

Чужди инвестиции - 6 т.

Чуждите инвестиции в Шумен са около 80 млн. лв. Инвестира се главно в развлекателни заведения,  производствена дейност в различни области, както и в молове,  които обаче все още не са изградени. Миналата година инвестициите са били приблизително същите, няма намаление, но няма и изгледи за увеличаване заради кризата.

В близост до море, река, планина / курорти - 3 т.

Шумен се намира на около 90 км от Черно море. Града  попада в източната част на Дунавската равнина. Шуменското и Провадийското плато ограждат от запад и от изток Шуменското поле.

По време на туристическото си посещение в града може да разгледате и намиращите се в близост до него археологически резервати „Мадара", „Плиска", „Велики Преслав", „Шуменската крепост", природен парк „|Шуменско плато", както и намиращите се в града култови паметници „Томбул джамия" - втора по големина на Балканския полуостров, църквите „Св. Три светители" и храм „Свето Възнесение Господне" , Арменската църква „Св. Асвизазин",  къщите -музей „Добри Войников", „Панчо Владигеров", Лайош Кошут" и др. 

Брой слънчеви дни - 9 т.

Броят на слънчевите дни през 2008 г. в Шумен е 96.

Брой денонощни аптеки - 2 т.

В града има само една денонощна аптека, тя се намира в централната градска част на пл. „Възраждане" №1. Във всички други райони в града няма денонощна аптека.

Безплатен безжичен интернет на обществени места - 3 т.

Определено там, където има wi-fi шуменци се възползват от тази услуга. Безплатен безжичен интернет в Шумен има в хотелски комплекс "Шумен", лоби бар; клуб "Десетия град"; "Ретро Клуб" в градската градина; Клуб "Класик" в историческия музей; Клуб „ Arizona lounge"; Кафе „Down town"; Кафе -клуб „Fence"; Спортен комплекс „Fabulis"; Клуб „Зино"; Спортен център -„Фитнес Флекс"; Автогара - Шумен; Арт хотел „Нирвана".

Инвестиции в инфраструктурни проекти - 3 т.

Общо инвестициите в инфраструктурните проекти са  8 508 290 лв. към 30 юни 2009 г., 101 379 лв. са от извънбюджетни средства, 1 976 200 лв. - целева субсидия, 5 245 265 от собствени приходи, 465 016 лв. от МРРБ, 720 419 лв. от ПУДООС.

Тези средства са използвани за изграждане на парк „Студентски” на 23 дка, разширение на приюта за кучета в града, домашен социален патронаж за 200 души, за рехабилитация на парк „Кьошкове”, преустройство на Старчески дом, преустройство на училище „Гео Милев” в детска градина и ясла, детски площадки, канализация на с. Мадара  и др.

За качественото изпълнение следи общината, като се осъществява ежедневен контрол по възложените обекти.

Екологично състояние на града (зелени площи, качество на въздуха, боклук) - 5 т.

Общата площ на град Шумен е 1872 хектара, зелените площи - паркове , градинки, междублокови пространства – са 147,20 хектара. Парковете в града са 6, големи и по-малки.

Междублоковите пространства са озеленени и са на територия 388 дка. Любимите места за разходка на шуменци са Природен парк „Шуменско плато”, парк „Кьошкове”, който съвсем скоро беше обновен, новият за града ни парк „Студентски” , Градската градина и  Комплекс „Създатели на българската държава”. На територията на град Шумен няма крупни източници на промишлено замърсяване на атмосферния въздух. РИОСВ - Шумен извършва ежегодни проверки на дружествата и при констатирани нарушения се налагат съответните санкции. Част от предприятията извършват собствен мониторинг, което улеснява контрола по чистотата на атмосферния въздух. Двете промишлени зони са разположени в подветрената страна на града, а през последните години предприятията газифицираха технологичните си  инсталации, което допринася за намаляване емисиите на вредни вещества.

На територията на Шумен  е разположена автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. Станцията измерва четири основни показатели на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни оксиди, финни прахови частици и озон. По данни от Автоматичната измервателна станция няма превишение на нормите за допустими емисии в атмосферния въздух. В последните месеци качеството на атмосферния въздух в Шумен се е подобрило. Това е в резултат на осъщественият контрол над строителните обекти и по-големите промишлени замърсители.

В Шумен има изградено депо за твърди битови отпадъци, което се намира близо до един от кварталите в града -„Дивдядово”. Всички битови отпадъци се извозват до това депо, но въпреки това в града и околностите все още съществуват нерегламентирани сметища, за които общината полага усилия да бъдат почистени, а от РИОСВ следят за тяхното премахване.

На шуменското депо е изградена само една клетка, в момента там отпадъците си депонират и други осем шуменски общини, а съвсем скоро боклука на още 8 варненски общини ще трябва да се извозва до това сметище, което налага спешно доизграждане на останалите две клетки на депото. Сравнително редовно се изхвърлят контейнерите с боклук в града, не е рядкост обаче и гледката на пълни контейнери със смет. Към този момент в  част от Шумен има въведена и система за разделно сметосъбиране.

Удобна администрация (бюрокрация, време за обслужване, любезни служители, достъпност до службите) - 5 т.

Общинската администрация е създала добра организация за обслужване на населението. Има Информационен център, където гражданите на едно гише подават жалбите си и се извършват услуги. Центърът работи и след 17.00 ч. когато в него има посетители.

Осигурени са подходи към сградата и асансьорите за граждани с увреждания. В сградата на община Шумен е въведен пропускателен режим, който се осъществява с електронни карти. Гражданите, които посещават общинска администрация получават на входа на общината електронна карта, техните данни (имена и  ЕГН) се записват, след излизане от сградата на общината гражданите трябва да върнат дадената им ел. карта.  Цялата тази система често изнервя гражданите. Иначе времето за обслужване на гражданите е различно, приблизително от 15 минути до 1 час, в зависимост от това каква услуга се извършва.

Служителите в администрацията в Шумен не са от най-любезните.

Работно време на магазини (до късно; в събота и неделя) - 6 т.

Работното време в хранителните магазини в Шумен е от 7.00 до 22.00 часа. Нехранителните магазини обикновено започват работа от 9.00 до 19.30 ч. в делнични дни. В събота работното им време е от 9.00 до 13.00 ч., а в неделя по-голяма част от нехранителните магазини не работят.

Големите вериги като „Техномаркет” и „Технополис” са с работно време до 20.30 часа.

Алеи за велосипедисти (в км.) - 1 т.

За съжаление в Шумен няма алеи за велосипедисти, поради което предвижването с велосипед в града е трудно. Обикновено на велосипедистите се налага да карат по натоварените улици и булеварди в Шумен, което определено крие риск.

Иначе любителите на колоезденето карат велосипеди в градската градина и  Природен парк „Шуменско плато”. В близост до информационния център на Комплекс „Създатели на Българската държава” любителите на колоезденето могат да си наемат велосипед.

Възможност за спорт в града - 4 т.

Местата за спорт в Шумен са недостатъчно и някои от тях са недобре поддържани. Част от спортните имоти, които бяха собственост на държавата от съвсем скоро тази година са общинска собственост.

Спортните обекти в Шумен са Стадион “П. Волов”, Ученическия стадион, спортните зали “Младост”, “Плиска” и „Юнак”, игрища в междублокови пространства в кварталите и училищни спортни площадки, които се поддържат и обновяват през последните години. От скоро в Шумен има и нов парк, така наречения парк „Студентски”, в който беше изградена модерна скейт писта, както и многофункционално игрище за волейбол, баскетбол, футбол и тенис. В града има и два закрити и два открити басейна. Закритите басейни са във Военното училище , който беше обновен съвсем скоро тази година (ползва се и от граждани) и  в хотел”Шумен”, а откритите са “Аква свят”(общински-отдаден на концесия) и “Ривиера” (частен).

В Шумен има един тенис корт. Прекрасни възможности за спорт сред природата предлага Шуменското плато. То се ползва от все по-голям брой шуменци. През последните години по стълбите и екопътеките, както и по останалите маршрути към туристическите заслони ходят все по-голям брой туристи. Голяма част от шуменци обичат да спортуват, често може да видите хора, които тичат към природен парк „Шуменско плато” или изкачват 13000-та стъпала, водещи към паметник „Създатели на Българската държава”.  

В свободното си време младите хора често посещават и Ученическия стадион.  По принцип в Шумен са добре развити спортовете – хандбал, вдигане на тежести, футбол, фехтовка и т.н. Спортна дейност се развива и в Ученическата спортна школа „Хан Крум”, където се организират тренировки по различни спортове и много от учениците в Шумен се записват да тренират. В школата се развива 14 вида спорт - футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, лека атлетика, художествена гимнастика, тенис на маса, шахмат, бойни изкуства, борба, вдигане на тежести и фехтовка. Спортните площадки в Шумен са pet на брой, а тези в училищата са 20, всички те са в добро състояние.

Детски градини (брой, откриване на нови, достатъчен брой за всички деца) - 7 т.

През новата учебна година  2009/2010 г. на територията на град Шумен ще работят 18 детски градини. Към момента с около 100 повече от капацитета на детските градини са подадените молби за прием в забавачките в Шумен. От общината обаче са категорични, че няма да останат деца извън детските градини и всички молби ще бъдат удовлетворени”.

В момента бившият Техникум по съобщения в града се преустройва и ще функционира като детска градина, където ще се разкрият допълнително места за децата.

Детски площадки - 6 т.

Детските площадки в Шумен са 132, от които седем са нови, състоянието им е сравнително добро. В момента в Шумен се правят още четири нови детски площадки. Според тези, които стопанисват детските площадки те са в добро състояние и са безопасни.

Хубава главна (пешеходна) улица - 6 т.

Шумен разполага с една доста красива главна пешеходна улица, която е дълга около 2-2,5 км. Около нея има много растителност, която през лятото превръща улицата в привлекателно място за разходки.

Наскоро част от пешеходната алея стана и цветния базар, който беше напълно обновен. Част от атракциите са и множеството кафенета, разположени под сянката на големи дървета и в близост до шадравани.

Пешеходната улица в Шумен е по-популярна като най-дългото кафене в България. Освен това по главната улица са разположени и много магазини, книжарници и хотели. Сред недостатъците на главната улица са недовършените 20-годишни сгради, близо до хотел Мадара, които загрозяват мястото. Те са с обща площ над 10 500 кв.м.

Брой места за паркиране и престой в задръствания - 6 т.

Около 300 са паркоместата в седемте общински паркинга в Шумен. В момента се изгражда още един общински паркинг на ул. „Съединение” в града, където ще бъдат разкрити още паркоместа. Приблизително още около 150 паркоместа има в частните паркинги в града, които се намират в кв. „Тракия”, кв.”Боян Българанов” и до кооперативния пазар в Шумен.

Престоят в задръстванията в Шумен е около 7-10 минути. Пикът на задръстванията в града е в края на работния ден между 17.00 и 18.00 ч. Най-често задръствания се образуват по централния булевард в Шумен „Симеон Велики” и на кръговото движение до Руски паметник. Всяка изминала година се наблюдава много по натоварено движение по улиците на Шумен, защото броят на автомобилите в града непрекъснато се увеличава.

Дневна тарифа на такси за км. - 7 т.

Шумен е един от градовете с най-много таксиметрови автомобили на глава от населението. Дневната тарифа, на която возят таксиметровите фирми е 0,52 лв/км,  нощната - 0,59 лв. Първоначалната цена е 0,69 лв. За минута престой цената е 0,19 лв. Някои от фирмите в града нямат такса за повикване, а за онези които имат такава тя е 0,09 лв.

Определено в Шумен да се возиш с такси не е нито лукс, нито нещо, което се случва рядко, напротив, голяма част от населението ползва таксиметрови услуги, ако не всеки ден, то значително честичко. И в Шумен, както и в повечето други градове, има и любезни и не чак до там любезни таксиджии. Нашите наблюдения сочат, че повечето от тях са любезни.

Брой ресторанти с различна национална кухня - 4 т.

Шумен има три китайски ресторанта, един, който предлага френско-португалска кухня и един италиански ресторант. Съществува и един ресторант тип гурме, където предлагат различна европейска кухня. 

Друг шуменски ресторант предлага всяка седмица различно меню с ястия от кухнята на определена страна. Качеството на храната там е изключително добро, обслужването и интериора на заведението - също!

Място да пиеш хубаво кафе в центъра - 7 т.

Едно от приятните места, където човек може да пие добро кафе в Шумен е кафе-клуб „Класик", който се намира в двора на Регионалния исторически музей, разположен в центъра на Шумен. Заведението има закрита и открита част.

През лятото може да пиете кафе в двора на музея, където има шадраван, пълзяща растителност и старинни колони с древни надписи. Обслужването е на добро ниво. Освен кафе, може да си поръчате и други топли и студени алкохолни и безалкохолни напитки.

В три вечери през седмицата в заведението за добрата музикална атмосфера се грижи и DJ. Това кафене е сред най-посещаваните в града.

Достъпност за инвалиди - 3 т.

Все още в града, като цяло рампите за инвалиди и наличието на асансьори, приспособени за хора с увреждания са малко. В по-голямата си част различните институции са достъпни за хора с увреждания - рампи за инвалиди има в общината, изградени са такива  в пешеходната зона и до повечето важни обществени институции.

Изградени са елементи за достъпна среда по някои  кръстовища в Шумен, на рехабилитираните улици в Шумен има скосявания за инвалиди. На три кръстовища на бул."Симеон Велики" са поставени светофарни уредби със звукова сигнализация. В по-голямата си част различните институции и магазини в Шумен са достъпни за инвалиди.

Градският транспорт обаче не е. В града има само една тоалетни изградена съгласно изискванията за достъпна среда, тя се намира до Градския пазар. Готови са 4 проекта за нови тоалетни за инвалиди, предстои изграждането им. Предвижда се други 2 да бъдат реконструирани и ще имат и клетки за инвалиди.

Средна януарска/юлска температура (в градуси Целзий) - 6 т.

Средната температура през месец януари е около минус1,4 градуса, тази година е била 1,2 градуса. Средната температура за месец юли е около 21,9 градуса, а за тази година е била 23,4 градуса.

Критерии