Габрово

Габрово

Болници, клиники:


РЗИ ГАБРОВО

5300, Габрово, ул. Брянска 1
Директор:  066/80 69 50
Факс:066/80 89 36
Централа - 066/80 99 51Ц С М П ГАБРОВО

5300,Габрово, ул. “д-р Илиев - детския” 1
Директор – 802150 


Филиал Севлиево
ул. „Ст.Пешев” 147
Телефон: 0675/3 01 10

Филиал Трявна
Ул. „Лясков дял” 1
Телефон: 0677/21 50

Филиал Дряново
Ул. „Шипка” 164
Телефон: 0676/20 68

МБАЛ “д-р Тота Венкова” АД Габрово

5300,Габрово , ул. “д-р Илиев – Детския” 1
Централа – 80-89-01, 80-89-11
Изп. Директор - 808907
E-mail :mbal-gab@mbox.digsis.bg

МБАЛ “д-р Стойчо Христов” ЕООД Севлиево

5400, Севлиево, ул. “Стефан Пешев” 147
Централа - 0675/72 71 727222
Изп. Директор – 0675/3 00 78
E-mail :mbal-sevlievo@mbox.digsis.bg

МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД Трявна

5350, Трявна, ул. “Лясков дял” 1
Централа – 0677/21 67
Изп. Директор - 0677/21 04
E-mail:mbal_tr@mail.bg

Общинска болница Дряново ЕООД

5370, Дряново, ул. “Шипка’ 164
Централа – 0676/ 7 44 11,12
Изп. Директор – 0676/ 7 20 20
E-mail:dryanovo_mbal@mail.bg

СБАЛББ Габрово ЕООД

5300,Габрово,ул. “д-р Кирил Въгленов” 1
Централа - 87 89 41
Управител - 87 86 70
E-mail:tub_gabrovo@abv.bg
ДПБ Севлиево

5400, Севлиево, ул. “Видима” 33
Централа - 0675/3 34 18
Директор – 0675/3 37 97
E-mail: dpbsevlievo@abv.bg
ДСБДПЛББ Трявна

5350, Трявна, ул. “Бреза” 49
Централа – 0677/20 21
Управител - 0677/21 31

Д К Ц 1 Габрово ЕООД

База 1
5300,Габрово, бул. “Трети март” 3
Централа - 813389,805 167
База 2
5300,Габрово, ул. ”Христо Смирненски” 35
Централа - 814311,807 166
Управител - 80 49 05
E-mail: noeva@dkc.gabrovo.com
Д К Ц “Акта Медика” Севлиево

5400, Севлиево, ул.”Никола Петков” 60
Централа - 0675/3 00 51
Управител - 0675/3 45 02


М Ц “Св. Иван Рилски” Габрово

5300,Габрово, ул.”Райчо Каролев” 2
Централа - 80 33 43
E-mail: mc_i.rilski@abv.bgМ Ц “Апогей – Ангелов и с-ие” Габрово

5300,Габрово, ул.”Ивайло” 1
Централа - 87 64 24


Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж. Вpъща се и разказва впечатления: - Страшен град! Какви улици, какви магазини! - А жените? -… Виж още