Габрово

Габрово

Местна власт:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Мариян Костадинов

5300 Габрово, пл. Възраждане 5

Телефонна централа: +359 66 800 200

Факс: +359 66 800201

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател

Валерий Василев

vasilev@gabrovo.bg

Тел. 066 80 44 75

Факс. 066 80 72 22

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 кмет

 

Николай Сираков -  066/804 939

sirakov@gabrovo.bg

 

зам.кмет "Инвестиционна политика и общинска собственост"

 

инж. Климент Кунев - 066/818 400/347

kunev@gabrovo.bg

 

 

зам.кмет "Устройство на територията, благоустрояване и строителство"

 

инж. Добрин Савчев - 066/818 400/403

dobrin.savchev@gabrovo.bg

 

зам.кмет "Устойчиво развитие”

 

Таня Христова - 066/808 797

thristova@gabrovo.bg

 

секретар

 

Силвия Даскалова - 066/806 533

secretar@gabrovo.bg

 

Педантичен немец се прибира у дома и хваща жена си с любовник. Голият любовник скача от леглото и влиза в банята, там взима една кърпа… Виж още